V pátek 31.3. 2023 se konala již 23. Noc s Andersenem, kterou pořádala Obec Lodhéřov ve spolupráci s místní knihovnou.
Společně se spisovatelem H.CH. Andersenem jsme si připomněli i výročí ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a ilustrátorky a spisovatelky Daisy Mrázkové.
Naše „Noc“ – hravé odpoledne, začínala společným setkáním v knihovně v 17. hodin večer.
Paní knihovnice všechny přivítala a dětem představila spisovatele Andersena i obě ilustrátorky. V letošním roce na nás čekalo v knihovně překvapení, samotný pan spisovatel. Vyrušili jsme ho při psaní pohádky Pasáček vepřů. Po krátkém rozhovoru a společném fotografování jsme se rozdělili do 4 skupinek. Pro děti byla připravena první pohybová aktivita – musely odhadnout velikost knoflíku a zasunout ho do hrdla lahve a ještě při tom překonat překážky během cesty.
Poté následovaly i další zábavné činnosti – křížovky, labyrinty, vyhledávání kolíčků, krátká překážková dráha, držení rovnováhy a nejobtížnější aktivita tvoření slov z libovolných písmenek. Následovala krátká pohádka od Daisy Mrázkové, kterou dětem přečetla paní starostka.
Protože po hrách všem vyhládne, přišly na řadu zábavné toasty. Každý si namazal a ozdobil ovocem své toasty a dal si svačinku.
Posledním úkolem bylo vyrobit si velikonočního zajíčka nebo ovečku. Pro děti byly připravené vystříhané časti, které lepily na ruličky.
Na závěr byla pro děti odemknuta temná tajemná místnost plná pavouků, pavučin, hadů a netopýrů.
Večer se velmi povedl, všichni jsme si to užili a těšíme se na další rok.
Moc děkujeme všem, kteří pro nás program připravili.

                                                                                                                            Mgr. Martina Kalkusová, učitelka ZŠ