Letos jsme si předvánoční čas připomněli povídáním o adventu, Vánocích, betlémech i vánočních zvycích. Tradičně jsme si vyzdobili naši školu a k této výzdobě patří i adventní věnec, který jsme s žáky v pátek 25. listopadu 2022 vyráběli. Na fotografiích můžete posoudit výsledek snažení našich žáků a paní učitelky v hodině pracovních činností.
                                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy