S názvem tohoto environmentálního programu s tvořivou dílnou k nám do školy zavítaly v pátek 22. listopadu 2019 lektorky z „Houbového parku“ v Roseči. V první části programu si v tvořivé dílně žáci vytvořili vánoční svícen. K výrobě použili podkladové dřevo, aranžovací hmotu, šišky, větvičky jehličnanů i stálezelených listnatých keřů, svíčky a různý další ozdobný aranžovací materiál. Práce děti bavila a svícny se jim velmi povedly.
V druhé části programu si žáci zopakovali členění přírodnin na rostliny a živočichy, připomenuli si druhy jehličnatých stromů, stálezelených keřů (brslen, zimolez, buksus) i názvy lesních zvířat. Poté na žáky čekala hra ve skupinách. V této hře hledali po škole rozmístěné karty s obrázky živočichů a do pracovního listu zaznamenávali jejich názvy ke stopám. Hra žáky velmi bavila a za odměnu za správné řešení dostali sladkou odměnu.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy