V tomto školním roce jsme si předvánoční čas připomněli povídáním o adventu, vánocích, betlémech i vánočních zvycích. Tradičně jsme si vyzdobili naši školu a k této výzdobě patří i adventní věnce, které jsme s žáky v pátek 27. listopadu 2020 vyráběli. Na fotografiích můžete posoudit výsledek snažení našich žáků a paní učitelky v hodině pracovních činností.
                                                                                                             Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov