Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. února 2021 se mění s účinností od 25. února 2021 od 00:00 hod do odvolání pravidla pro ochranu dýchacích cest u žáků, dětí i pedagogů.

Všem osobám se zakazuje pohyb nebo pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC (jednorázová chirurgická rouška)

které brání šíření kapének:
• ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

• děti v mateřské škole (mohou být bez ochrany dýchacích cest jako doposud)

Žáci základní školy jsou povinni nosit některý z výše uvedených prostředků ochrany dýchacích cest.

Za dostatečnou ochranu dýchacích cest (nos, ústa) tak nově není považována šála, šátek nebo látková rouška jako doposud.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy