Naše škola se letos již počtvrté zapojila do projektu „Děti do bruslí“, který probíhal každé úterý v termínu od 9. listopadu do 7. prosince 2021, a to pod záštitou MŠMT. Kurz bruslení proběhl celkem pětkrát na zimním stadionu v Jindřichově Hradci. Kurz absolvovalo všech 19 žáků základní školy a 6 dětí z mateřské školy. Hlavně pro ty nejmenší byl kontakt s ledem na bruslích vůbec prvním v jejich životě. Po malých krůčcích pod dohledem zkušených trenérů nakonec zmizely počáteční obavy a nejistota a dětem se bruslení velmi líbilo. Každou výukovou hodinu bylo vidět ohromné zlepšení a pokroky. V tomto projektu chceme pokračovat i v dalším školním roce, protože tato pohybová aktivita spolu s plaveckým výcvikem je vhodným doplňkem hodin tělesné výchovy a vede děti k rozvoji jejich pohybových dovedností.
                                                                                                                                    Mgr. Karel Král, ředitel školy