Na základě rozhodnutí vlády České republiky se s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 uzavírá základní škola. Podzimní prázdniny byly rozhodnutím ministra školství prodlouženy z původního termínu 29.10. – 30.10. 2020 na celý týden, tj. od 26. 10. do 1. 11. 2020. Žáci by tak měli do školy opět nastoupit v pondělí 2. 11. 2020. Prezenční výuka tak přechází na distanční. V provozu nebude ani školní družina. O případných změnách budeme informovat na webových stránkách školy. Mateřská škola i školní jídelna zůstávají zatím v provozu beze změn.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy