Na základě rozhodnutí vlády České republiky, Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva školství se základní školy 2. listopadu 2020 neotevřou. Výuka tak bude pokračovat distanční formou (na dálku). V provozu nebude ani školní družina. O případných změnách vás budeme informovat na webových stránkách školy. Mateřská škola i školní jídelna zůstávají v provozu beze změn.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy