Na základě rozhodnutí vlády České republiky je s účinností od 18. listopadu 2020 umožněn návrat žáků základní školy k prezenční výuce. V provozu bude pro žáky školní družina i školní jídelna. Mateřská škola zůstává nadále v provozu beze změn. Bližší informace k návratu žáků a pravidlům budou včas zaslány zákonným zástupcům žáků.
                                                                                                                                Mgr. Karel Král, ředitel školy