Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
• dětí v mateřské škole
• žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku
V provozu nebude ani školní družina. Toto krizové opatření a s ním spojený zákaz platí od 27.února do 21. března 2021.
O opětovném otevření školy, školky a školní družiny budeme informovat na webových stránkách školy.
                                                                                                                                        Mgr. Karel Král, ředitel školy