Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 bude probíhat na Základní školu a Mateřskou školu Lodhéřov pouze prostřednictvím jeho formální části, která slouží zejména k zajištění povinných náležitostí zápisu (podání žádosti o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). Zájemci o přijetí budou moci formální část zápisu realizovat v termínu od 06. dubna 2021 do 23. dubna 2021.

Motivační část, pro kterou je potřeba osobní přítomnost dítěte ve škole, v letošním roce nebude součástí zápisu. Naše škola po ukončení mimořádných opatření uspořádá setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde v nejbližších dnech budou zveřejněny další informace o konkrétní podobě zápisu.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy