Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
Ministerstvo školství České republiky zároveň vymezilo první etapu otevírání škol v dokumentu 1. fáze otevírání škol a režimových opatření.
Zatím není ještě známý termín otevření škol a školských zařízení (uvažuje se o 12. dubnu, případně 19. dubnu 2021). Otevření v 1. fázi se bude týkat 1. stupně základních škol (u nás bude probíhat pouze prezenční výuka, ne rotační), školní družiny, školní jídelny a mateřské školy (zatím pouze pro předškoláky). Povinná bude ochrana nosu a úst zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd (chirurgická jednorázová ústenka). Povinné bude také neinvazivní testování 2krát týdně. Více informací naleznete v dokumentu pod tímto článkem.
Jakmile budeme znát další podrobnosti a informace, sdělíme vám je prostřednictví našich webových stránek a e-mailů.
                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy