Na základě rozhodnutí MŠMT a MZ České republiky bude od pondělí 12. 4. 2021 probíhat prezenční výuka v MŠ pro děti, pro něž platí povinné předškolní vzdělávání, v ZŠ pro všechny žáky 1. – 5. třídy. Na naši školu se nevztahuje rotační výuka.
Všichni žáci musí mít po dobu svého pobytu při prezenční výuce ve škole i školní družině nasazenu minimálně chirurgickou roušku, pokud pedagogický pracovník neurčí jinak (výjimkou je sundání roušky např. během provádění stěru z nosu při testování či během stravování ve školní jídelně) a dodržovat nařízené hygienické postupy. Děti v mateřské škole ochranu úst mít nemusí (vztahuje se na ně výjimka). Všichni zaměstnanci, případně třetí osoby mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby konzumace stravy) a dodržovat nařízené hygienické postupy. Třetí osoby mají do školy přístup pouze ve výjimečných případech.
Podmínkou pro zahájení prezenční výuky je pravidelné testování žáků ZŠ, dětí v MŠ a zaměstnanců školy a školky, a to 2 x týdně (škola je povinna na základě mimořádného opatření provádět tato testování). Testování se bude provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek. V mateřské škole bude testování probíhat po příchodu do školky v šatně. V základní škole bude testování probíhat před příchodem do ranní školní družiny, pro ostatní žáky před začátkem vyučování v tělocvičně. U dětí v mateřské škole a u menších žáků v základní škole je možná osobní asistence zákonných zástupců. V případě odmítnutí testování nebudou děti ani žáci vpuštěni do školky či školy a nebude u nich probíhat distanční výuka. Testování bude probíhat šetrnou neinvazivní metodou prostřednictvím LEPU testů, a to formou stěru z dolní části nosu. Test si budou provádět žáci sami za dohledu pedagogického pracovníka školy. Pokud žák či dítě nebude v době testování přítomen ve škole či školce, absolvuje test ihned po svém návratu. Od testování jsou osvobozeni ti žáci a děti, kteří prodělali nemoc COVID-19 s tím, že od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nesmí uplynout více jak 90 dnů. Toto je však nutné prokázat lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.
Délka provedení testu je přibližně do 20 min (po stěru je třeba vyčkat 15 min na výsledek). Rodiče dětí v mateřské škole by tak režim přivádění dětí do mateřské školy měli tomuto přizpůsobit a mít časovou rezervu, protože v případě pozitivního testu si budou muset dítě odvést domů.
Také žáci základní školy se v případě pozitivního testu nemohou účastnit výuky a musí opustit školu (v doprovodu rodičů nebo sami na základě souhlasu zákonných zástupců dítěte).
Provoz mateřské školy a školní družiny bude od 12. dubna 2021 od 6:30 do 16:00 hod.
Školní jídelna bude rovněž v provozu od pondělí 12. dubna 2021. Rodiče přihlásí svým dětem obědy ve školní jídelně na telefonním čísle 384 385 200.
Informace pro rodiče k testování najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Informace pro děti a žáky k testování najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
Instruktážní video k LEPU testům najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Leták pro rodiče najdete na stránce: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pd

                                                                                                                                       Mgr. Karel Král, ředitel školy