V pondělí 28.6. 2021 jsme se v rámci školního výletu vydali na stezku „Z pohádky do pohádky“, kterou na trase naučné stezky „Čertův kámen“ připravili ke Dni dětí obec Lodhéřov a KUNA z.s. Pohádková stezka měla celkem 17 stanovišť. Na každém stanovišti museli žáci uhodnout název některé pohádky a získané písmeno za splnění úkolu si zapisovali do tajenky. Kromě toho bylo na stezce plno atrakcí pro sportovní vyžití a děti je náležitě využily. Počasí nám také přálo, a tak jsme se, někteří velmi unaveni, vrátili šťastně na oběd do školní jídelny. Za vyplněnou tajenku na žáky čekala odměna v podobě diplomu, omalovánek, drobných sladkostí a upomínkových předmětů od obecního úřadu v Lodhéřově. Výlet se všem líbil a byl příjemným zpestřením závěru školního roku.
                                                                                                                                      Mgr. Karel Král, ředitel školy