Další školní rok poznamenaný koronavirovou epidemií uběhl jako voda a je tu opět toužebně očekávaný konec školního roku. Pro některé žáky to byl první rok jejich povinné školní docházky, pro jiné poslední rok na naší škole. Žáci obdrželi tento poslední den školního roku kromě tradičního vysvědčení i neúplné vysvědčení z projektu „Sazka olympijský víceboj“ – Olympijský diplom, fotografii na památku a sladkou odměnu.
Popřejme tedy našim „páťákům", aby se jim v 6. třídě na nové škole dařilo. Všem dětem přejeme prázdniny plné sluníčka a koupání bez úrazů, zaměstnancům školy i školky zaslouženou dovolenou k načerpání nových sil a 1. září 2021 s novými „prvňáčky" i dětmi v mateřské škole v novém školním roce na shledanou.
                                                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel školy