Ve čtvrtek 25. 5. 2023 jsme s žáky základní školy navštívili kasárna v Jindřichově Hradci v rámci Dne otevřených dveří a Dne dětí.
S dětmi jsme podle předem připraveného harmonogramu postupně navštívili jednotlivá stanoviště, která byla v kasárnách pro děti připravena. Děti si prohlédly bojovou vojenskou techniku, terénní bojové vozidlo, polní kuchyni, vydováděly se ve skákacím hradu, v informačním středisku dostaly za odměnu pexesa i slepovací modely letadel, shlédly ukázku výcviku lezení na lezecké stěně, prohlédly si ruční zbraně, spojovací a zdravotnickou techniku.
Celé „vojenské dopoledne“ se dětem velmi líbilo a nemalou měrou k němu přispěla vystavená vojenská technika, ochotní vojáci i pěkné počasí.
                                                                                                                                         Mgr. Karel Král, ředitel školy