Také v letošním školním roce jsme si s dětmi našli čas na připomenutí svátku Dne matek, který se tradičně slaví druhou květnovou neděli. Děti pro své maminky letos s paní učitelkou Kalkusovou a paní Jiráskovou vyráběly náramky navlékáním korálků. Děti těmito dárečky obdarovaly maminky v neděli 14. května 2023. Doufáme, že dárečky potěšily a udělaly radost.
                                                                                                                                     Mgr. Karel Král, ředitel školy