Dne 1. září 2021 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás, v Lodhéřově, nový školní rok. V naší škole jsme po prázdninách přivítali šest nových žáčků, z toho 5 prvňáčků. Jedná se o tři chlapce a 2 děvčata, z toho jedna nová žákyně, která se k nám v průběhu prázdnin přistěhovala. Druhou novou žákyní je žákyně 2. ročníku, která se k nám v průběhu prázdnin rovněž přistěhovala. I s nimi má naše škola v letošním školním roce 19 žáků. Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - upomínkový list, psací pero a z projektu „Mléko do škol“ obdrží všichni prvňáčci svačinovou krabičku. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž psací pero. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky.
Mateřskou školu by mělo v letošním školním roce navštěvovat 13 dětí.
I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola". Vzhledem k současné epidemiologické situaci však budeme muset některé akce omezit, přeložit nebo možná i zrušit. O všech proběhnuvších akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách a dále i na nástěnce v budově Obecního úřadu Lodhéřov.
Přeji všem žákům v základní škole i dětem v mateřské škole hodně úspěchů a radosti při získávání nových vědomostí, dovedností i kamarádů. Všem zaměstnancům přeji úspěšný start do nového školního roku a rodičům dostatek trpělivosti se svými ratolestmi.
                                                                                                           Mgr. Karel Král, ředitel ZŠ a MŠ Lodhéřov